نوشته شده توسط Super User دسته: آموزش لیزرل
نمایش از 26 فروردين 1392 بازدید: 7278
پرینت

مقدمه ای بر لیزرل و معادلات ساختاری

نرم افزار LISREL یک محصول خودکفاست که به منظور برآورد و آزمون مدل های معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند، و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

ادامه مطلب: لیزرل و معادلات ساختاری
 
نوشته شده توسط Super User دسته: آموزش لیزرل
نمایش از 11 اسفند 1391 بازدید: 2615
پرینت

اینجا لیزرل5 است.

 
نوشته شده توسط Super User دسته: آموزش لیزرل
نمایش از 11 اسفند 1391 بازدید: 2713
پرینت

لینجا مطالب لیزرل 3 وارد می شود

 
نوشته شده توسط Super User دسته: آموزش لیزرل
نمایش از 11 اسفند 1391 بازدید: 2108
پرینت

اینجا مطلب مربوط به لیزرل 4 قرار می گیرد.

 
نوشته شده توسط Super User دسته: آموزش لیزرل
نمایش از 08 اسفند 1391 بازدید: 2562
پرینت

این دومین مطلب برای آموزش لیزرل می باشد.

 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>
برای حمایت از ما امتیاز دهید